एक लड़का 100 मैसेज अपनी गर्लफ्रेंड को करता था

एक लड़का 100 मैसेज अपनी गर्लफ्रेंड को करता था,
तब जाकर 1 Hmm रिप्लाय वो देती थी। पता है क्यों ?
क्योंकि लड़का सोनार था और लड़की लोहार।

😂😂😎😎🔫🔫😂😂😎😎😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *