प्यार के फूल खिले – Happy Diwali

Diwali Wishes, Happy Diwali, Diwali Image, Diwali Whatsapp Stattus, Happy Diwali 2021, Diwali Photos, Whatsapp Status Diwali,

प्यार के जुगनू जले, प्यार की हो फुलझड़िया
प्यार के फूल खिले, प्यार की हो पंखुड़िया
प्यार की बंसी बजे, प्यार की हो शहनाईया
खुशियो के दीप जले, दुःख कभी न ले अंगड़ाईयां

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *