बेटा अगर ससुराल वाले स्कूटर दे तो कार🚗 मांगना

😄बाप – बेटा अगर ससुराल वाले
स्कूटर दे तो कार🚗 मांगना,
कूलर दे तो AC मांगना,
घर दे तो बंगला मागना..

बेटा– पापा अगर वो लड़की दे तो
उसकी माँ को भी माँगलू क्या? 😺

बाप खुशी के मारे बेहोश
😳😂😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *