अच्छा सुनो सफेद सलवार पर पीला कुर्ता ना पहना करो

*_अच्छा सुनो सफेद सलवार पर पीला कुर्ता ना पहना करो_ 😪
कल मम्मी बोल रहीं थी देख तेरी कढ़ी चावल आ गई* 😲😳😬😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *